• Dutch-Netherlands
 • Deutsch (DE-CH-AT)
 • English (United Kingdom)
 
 
 

Veiligheidsvoorschriften en technische introductie.

Voor de producten die u van ons betrekt, garanderen wij een goede kwaliteit en een lange standtijd. De door ons geproduceerde borstels worden conform de DIN-Norm 68 347 deel 1 en deel 2 vervaardigd. Alle machineborstels worden door een vliegkrachttest op hun betrouwbaarheid getest. Machineborstels vereisen - evenals andere roterende gereedschappen - dat de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen.


Alle personen die zich in de buurt van machinaal aangedreven borstels bevinden, dienen een veiligheidsbril of een gelaatsbescherming te dragen evenals beschermende kleding. De borstels dienen voor gebruik op beschadigingen te worden gecontroleerd. Er moet ten strengste op gelet worden dat de borstel naar behoren wordt gemonteerd.

Omtreksnelheid

De in deze catalogus vermelde toerentallen zijn veilige toerentallen, waarbij de borstels zonder gevaar aangedreven kunnen worden. Overschrijdt deze toerentallen in geen geval! In de praktijk volstaat in de meeste gevallen een lager toerental om een optimaal borsteleffect te verkrijgen.

 

Voor uw veiligheid:
Draag een veiligheidsbril!

 

Juiste aanzetdruk

Het volgende diagram geeft het benodigde motorvermogen aan bij verschillende borsteldiameters.motorvermogen2

Een geringe aanzetdruk volstaat omdat alleen de draadpunten het werk kunnen doen (zie bovenstaande afbeelding). Een hogere aanzetdruk verbetert het borstelresultaat niet! Het reduceert de levensduur van de borstel en vraagt een groter motorvermogen. De in het diagram getoonde curves zijn als richtwaarden te gebruiken om vast te stellen welk motorvermogen nodig zal zijn. De opgaven hebben betrekking op een borstel met een breedte van 25 mm.

 

borsteldruk2

Oplossingen bij slechte borstelresultaten

Borsteleffect te gering:

 • Verhoog de omtreksnelheid door een grotere borsteldiameter of een hoger toerental. (let op: nooit hoger dan max. toerental!) 
 • Gebruik een borstel met een kortere bezettingslengte.
 • Gebruik een borstel met een grotere diameter van het bezettingsmateriaal.

Borsteleffect te sterk:

 • Reduceer de omtreksnelheid door een kleinere borsteldiameter of een lager toerental.
 • Gebruik een borstel met een langere bezettingslengte.
 • Gebruik een borstel met een kleinere diameter van het bezettingsmateriaal.

Borstel verplaatst de braam:

 • Gebruik een borstel met een kortere bezettingslengte. 
 • Controleer de borstel- en werkstukpositie. 
 • Gebruik een bredere borstel. Gebruik een borstel met een grotere diameter van het bezettingsmateriaal.
 •  

Aanbevolen omtreksnelheden voor borstelinzetten

Omtreksnelheid in m/sec (en in Ft/min)
Toepassingen 15 20 25 30 35 40 45 50
  3000 4000 4900 5900 6900 7900 8900 9800
Ontbramen 25 - 35
Lasnaadreiniging 35 - 45
Verwijderen van lasspetters 35 - 45
Polijsten 30 - 40
Bewerken van kunststof 15 - 20

 

Omtreksnelheid v in m/sec

n [tpm] Borsteldiameter d in mm (en in inches)
  40 50 80 100 125 150 175 200 250 300
  1.1/2" 2" 3" 4" 5" 6" 7" 8" 10" 12"
800     3,4 4,2 5,2 6,3 7,3 8,4 10,5 12,6
1.000     4,2 5,2 6,5 7,9 9,2 10,5 13,1 15,7
1.200   3,1 5,0 6,3 7,9 9,4 11,0 12,6 15,7 18,8
1.500 3,1 3,9 6,3 7,9 9,8 11,8 13,7 15,7 19,6 23,6
2.000 4,2 5,2 8,4 10,5 13,1 15,7 18,3 20,9 26,2 31,4
2.500 5,2 6,5 10,5 13,1 16,4 19,6 22,9 26,2 32,7 39,3
3.000 6,3 7,9 12,6 15,7 19,6 23,6 27,5 31,4 39,3 47,1
3.500 7,3 9,2 14,7 18,3 22,9 27,5 32,1 36,7 45,8 55,0
4.000 8,4 10,5 16,8 20,9 26,2 31,4 36,7 41,9 52,4 62,8
4.500 9,4 11,8 18,8 23,6 29,5 35,3 41,2 47,1 58,9 70,7
5.000 10,5 13,1 20,9 26,2 32,7 39,3 45,8 52,4 65,4 78,5
6.000 12,6 15,7 25,1 31,4 39,3 47,1 55,0 62,8 78,5 94,2
8.000 16,8 20,9 33,5 41,9 52,4 62,8 73,3 83,8    
10.000 20,9 26,2 41,9 52,4 65,4 78,5 91,6      
12.500 26,2 32,7 52,4 65,4 81,8          
15.000 31,4 39,3 62,8 78,5            
17.500 36,7 45,8 73,3 91,6            
20.000 41,8 52,4 83,8              
22.500 47,2 58,9                
25.000 52,4 65,4                
v = Borsteldiameter (d) x pi x toerental (n)
1000 x 60

Omrekeningstabel mm - inches

Borsteldiameter Draaddiameter
Millimeter Inches Millimeter Inches
25 1" 0,08 .0031
50 2" 0,10 .0039
75 3" 0,12 .0047
100 4" 0,15 .0059
125 5" 0,20 .0079
150 6" 0,25 .0098
180 7" 0,30 .0118
200 8" 0,35 .0138
250 10" 0,40 .0157
300 12" 0,50 .0197
350 14" 0,80 .0315

 

 haakse slijpmachine2

 

min asgatdiameter3

 

stiftlengte3